Skip to content

Hejblata
-
všestranný sportovec

v MŠ Jihozápadní

Základní informace

Co s sebou?

O kroužku

V kroužku podpoříme děti ve všestranném pohybovém rozvoji. Čeká nás atletika, gymnastika, posilování i míčové hry. Děti se v kroužku naučí základní pohybové dovednosti jako kotoul, skok, běh, hod míčem a také spolupráci s ostatními.

Klademe důraz na  zdravý pohyb stejně jako na protažení. Díky tomu můžeme předejít vadnému držení těla, bolestem a dalším pohybovým obtížím. Kroužek je skvělá průprava nejen na sezení ve škole, ale i pro další sporty a aktivity

Zaměříme se především na protažení, zlepšení držení těla, správné dýchání a rozvoj koordinačních dovedností.

Vaše děti nadchneme k pohybu – místo drilu bude zábava! Na kroužku budeme hodně spolupracovat s hudbou a rytmikou těla.

Jaká je náplň lekcí?

Přihláška na kroužek :

Platba

Prosím o zaplacení částky 1.400,-Kč před 1. lekcí. Platbu lze jednoduše zadat pomocí přiloženého QR kódu nebo peníze poslat na účet 1499639018/3030. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte název školy a jméno dítěte (Např. MŠ Jihozápadní, Jan Novák).

Potřebujete se na něco zeptat? Chybí vám nějaké informace? Zavolejte na 774 716 070. Nebo pište na info@detivpohybu.eu .Jsem vám k dispozici. Tomáš Vůjta